Dr n.med. Andrzej Solecki

Twardy Chirurg

Twardy chirurg

Dr n.med. Andrzej Solecki

Twardy chirurg

Książka „Twardy Chirurg” wydana w 2009 roku jest rodzajem zabarwionej humorem, ilustrowanej rysunkami autobiografii.

Jak każdy blog, czy też rozliczne (modne w ostatnim czasie) autobiografie zawiera opis osobistych przeżyć i przemyśleń autora, jak również ciekawe okoliczności powstania i rozwoju „Kliniki św. Łukasza” w Bielsku-Białej.

Zapraszam do lektury mojej książki

Pomimo braku wykorzystania środków dystrybucji publikacja cieszy się dużą popularnością. Obecne wydanie jest już czwartym z kolei.

 

Dr n. med. Andrzej Solecki – doświadczony specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej odsłania przed czytelnikiem swoją szczególną wizję „transformacji na kilku poziomach”.

Na tle przemian ustrojowych Polski w końcówce XX wieku autor bardzo szczerze i odważnie opisuje zmiany dotyczące osobistego paradygmatu i hierarchii wartości.

Ma za sobą oprócz bogatego stażu i dorobku zawodowego również inne ciekawe i nietypowe doświadczenia życiowe jak pracę w objazdowym wesołym miasteczku w Skandynawii, pracę stolarza, konserwatora dyskoteki i kręgielni w Wiedniu, konserwatora i mechanika samochodów dostawczych i ciężarowych. Przez krótki okres pełnił funkcję prezesa zarządu fabryki mebli kuchennych, był pomysłodawcą i założycielem firmy „Promyk” importującej z Niemiec używane okna, pomysłodawcą popularnych „Zimowych Igrzysk Abstynentów”, również jednym z założycieli i liderów charyzmatycznej katolickiej wspólnoty „Miasto na Górze” mającej swoje korzenie w ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

W ostatnich latach współzałożyciel i wieloletni prezes Kliniki Świętego Łukasza w Bielsku-Białej prywatnej placówki medycznej promującej profesjonalizm zawodowy w połączeniu z etyką chrześcijańską. Prywatnie – mąż i ojciec dwojga dzieci, kajakarz, motocyklista i zapalony narciarz. W końcu założyciel i rektor „Akademii Nie z Tej Ziemi” w Bielsku-Białej

(www.akademianieztejziemi.pl).

Autor

Dr n. med. Andrzej Solecki

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie.

Posiada specjalizację I st. i II st. w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Specjalizację tę uzyskał w trakcie pracy na Oddziale Ortopedii Szpitala nr 3 w Bielsku- Białej pod kierunkiem dr Jana Lasoty. Szkolił się również w innych ośrodkach polskich i zagranicznych. Przez wiele lat zdobywał specjalistyczną wiedzę w dziedzinie chirurgii kolana i artroskopii w pionierskim ośrodku chirurgii kolana w Puszczykowie u boku prof. Tadeusza Trzaski.

Przebieg kariery

W 2000 r. był inicjatorem założenia nowej placówki medycznej o nazwie Klinika św. Łukasza. Powołał i zgromadził wokół siebie zespół ortopedyczny.

W 2003 r. przeprowadził pierwszą w Polsce tzw. anatomiczną dwupęczkową rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego (ACL). Zastosowanie tej techniki operacyjnej stało się możliwe w wyniku wieloletnich kontaktów naukowych z niemieckim ośrodkiem chirurgii kolana w Straubing. Dwupęczkowa, anatomiczna rekonstrukcja ACL jest obecnie standardem w leczeniu niestabilności przedniej kolana w Klinice św. Łukasza.

W 2006 r. zorganizował pierwsze Bielskie Sympozjum Ortopedyczne. Aktualnie coroczne, jesienne Sympozja Ortopedyczne mają charakter międzynarodowy i zyskały renomę wśród lekarzy i fizjoterapeutów z Polski i zagranicy.

W 2008 roku obronił pracę doktorską na Śląskiej Akademii Medycznej pt. ” PORÓWNANIE TECHNIKI DWU-, TRZY- I CZTEROTUNELOWEJ W REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO.” ; promotor: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szymon Gaździk.

Jest autorem licznych wystąpień na kongresach i sympozjach ortopedycznych oraz publikacji naukowych. W 2009r. wydał książkę „Twardy chirurg” (wersja angielska „The bone surgeon”) (dostępna solecki@lukasza.pl ).

Specjalność wykonywana (szczegółowo): Specjalizuje się w chirurgii stawu kolanowego. W ostatnich latach w sposób szczególny zajmuje się i prowadzi badania w dziedzinie problematyki schorzeń stawu rzepkowo- udowego, uszkodzeń więzadeł, łąkotek i urazów sportowych stawu kolanowego. Członkostwo w towarzystwach naukowych:

– Członek Zarządu Sekcji Chirurgii Kolana PTOiTr (Polskie Towarzystwo Ortopedii I Traumatologii),
– Członek międzynarodowych stowarzyszeń: światowego ISAKOS i europejskiego ESSKA,

Wystąpienia na kongresach:

Liczne wystąpienia na kongresach w Polsce i zagranicą, m. in.:

A.Solecki Porównanie technik 2T, 3T, 4T w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. – 26 Międzynarodowe Jerozolimskie Sympozjum Medycyny Sportowej w Izraelu 23-24.01.2010

A. Solecki Przełamywanie stereotypów w chirurgii artroskopowej – I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej 4 – 5 grudnia 2009 w Warszawie

A. Solecki, B. Sadlik Double bundle ACL reconstruction with four tunnel technique – our own experience – Międzynarodowy Kongres Chirurgii Kolana ESSKA, Innsbruck – maj 2006

A. Solecki Zasady rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ścięgnem m. półścięgnistego techniką 4-tunelową. – II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej w Warszawie 7 października 2005

A. Solecki Zasady anatomicznych rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – Kurs rekonstrukcji więzadeł Smith&Nephew, Graz, 2009

A. Solecki Aktualne poglądy na leczenie schorzeń stawu rzepkowo – udowego – 30 Zjazd PTOiTR, Wrocław, 2014

A. Solecki Powikłania w leczeniu operacyjnym schorzeń stawu rzepkowo – udowego – Lubelskie Sympozjum Ortopedyczne, Lublin, 2014

Zainteresowania: narciarstwo, wyprawy motocyklowe, turystyka kajakowa, jazz

Oficjalna strona książki "Twardy Chirurg" - sprzedaż realizuje firma adito.pl

Kontakt telefoniczny w sprawach hurtowych - 504 016 097.

Płatności realizowanie są przez Przelewy24.p| Regulamin | Polityka prywatności

Copyright © 2022 - TwardyChirurg.pl | wsparcie adito.pl